Registrirajte se besplatno za gledanje utakmice.
Preview image

East Germany vs. Italy cijela utakmica

Pre-Olympic Tournament 1987

Matchday 4
Ernst Grube (Magdeburg)
25. Ožujak 1987.

Dodaj komentar

Ovaj je odjeljak namijenjen komentiranju utakmice. Ako imate pitanje, provjerite odjeljak FAQs.
Prijavite se kako bi mogli komentirati